Etapp 1 avklarad.

Bryggbytet är klart och anläggningen är öppen igen som planerat. Information gällande nya bryggplatser för södra bryggan sitter uppsatt på anslagstavlan vid grillplatsen med medlemsnr på KBK med reservation för ev. mindre justeringar vid behov framåt.

Utbyte av bryggor. Platser kvar gällande Förarintyg/Kustskeppare.

Arbetet med att ersätta södra- och gästbryggan är framflyttat. Start sker 12 april och skall vara slutfört 23 april.

Kinda Båtklubb samarbetar med Sea People gällande utbildning ”Förarintyg” samt ”Kustskeppare” och det finns platser kvar. Kurser hålls under maj och planeras med ett Coronaperspektiv och antalet intresserade. Anmälan sker på info@kindabatklubb.se
Se länk för mer information.
http://kindabatklubb.se/wp-content/uploads/2021/01/Forarintyg-erbjudande-Sea-people.pdf

Hej båtvänner!

Datumet för förändring av båtplats, storlek/andrahandsuthyrning osv, har passerat (28/2). Men detta är en sista påminnelse om det är någon som önskar göra en förändring inför denna säsong, gör det genom att fylla i blanketten för utträde ur Kinda båtklubb alt ändringsblankett för båtplats. Underlagen hittar Ni under flik ”Medlemsansökan och andra blanketter”.

Påminnelse!

Eventuell uppsägning av båtplats, medlemskap, rampnyckel: sista dag 28/2 – 21 – att skriftligen anmäla (via e-mail) ev. uppsägning av båtplats resp. utträde ur klubben att gälla för år 2021. Blankett finns på hemsidan under flik ”Medlemsansökan och andra blanketter”.

Angående samarbetet med Sea People erbjuds utbildning för båtförare bevis men även för kustskeppare. Antalet kurser behöver bokas in över våren och planeras utifrån ett Coronaperspektiv och intresseansökan. Anmälan sker på info@kindabatklubb.se
Se länk för mer information.
http://kindabatklubb.se/wp-content/uploads/2021/01/Forarintyg-erbjudande-Sea-people.pdf
Bifogar fina vinterbilder tagna av Anders Thorsén Yxne.


Hälsningar/Styrelsen

På gång hos Kinda Båtklubb 2021

-Styrelsen har bl.a. tagit ett styrelsebeslut att under 2021 se över och åtgärda del av bryggorna, mer info kommer framöver.

-Vid intresse genomförs kurser gällande förarintyg (båtkörkort) under april – juni. Max 8 st personer per kurstillfälle och det är ”först till kvarn” som gäller.
Kursen sker i samarbete med Sea people AB och genomförs under två vardagar
alternativt två helgdagar 09.30 – 16.00.
Ca en vecka efter avslutad kurs kan ett prov och båtpraktik genomföras för att erhålla den blå boken med stämpel i. Boken fungerar som ett intyg för genomförd utbildning.
Kostnad för kurs: 2 395 kr/person + kursmaterial 600 kr. Detta gäller vid 8 st personer.
Kostnad prov och båtpraktik: 675 kr/person
Anmäl intresse på: info@kindabatklubb.se

Kinda Båtklubb har skicket ett brev till Kinda Kommun ang nybyggnation av skola i Hackelområdet, se länk.
http://kindabatklubb.se/wp-content/uploads/2021/01/Godkand-Signerad-Skrivelse-Ny-Skola-20210107.pdf


”-God fortsättning och väl Mött 2021 önskar Styrelsen KBK