Att färdas på Kinda kanal

Styrelsen för Kinda Kanals Vänner (KKV) har diskuterat ett förslag att genomföra ett utbildningstillfälle med arbetsnamnet ”Att färdas på Kinda kanal”. Avsikten är att underlätta för båtägare att inte bara vistas på sjöarna utan också gå in i kanalsystemet. Tyngdpunkten ligger på praktiskt handhavande i samband med slussning.

Tid: förslagsvis ca 2-3 timmar en dag i slutet av juni

Plats: Brokinds sluss

Kinda kanal AB upplåter sluss och medverkan av slussvakt

Inför den fortsatta planeringen har styrelsen för KKV beslutat tillfråga båtklubbarna längs Kinda kanal om vilket intresse som kan finnas för detta. Eftersom genomförandet måste ske innan kanalsäsongen tar fart på allvar skulle jag uppskatta en reaktion relativt snabbt. Kan det kanske finnas någon i båtklubben som kan medverka med egna erfarenheter och tips?

Någon kostnad för deltagande har vi hittills inte fastställt. Det fortsatta arbetet få visa om sådan kan uppstå.

Hälsningar
Håkan Johanson
Ordförande KKV
0730 762805

Hej och välkomna till ett nytt båtår 2019!


– Viktiga datum för 2019 finner Du även på klubbens hemsida i menyerna ovan

– Årsmöte 27/4 kl 1300 – denna skrift utgör kallelsen. Inför årsmötet föreligger förslag till ändring av stadgarna & ordningsföreskrifter, arbetsplikt samt ändring av medlemsavgiften.

– All material, båttrailer med eller utan båt skall alltid vara märkt med ägarens namn alt. båtplatsnummer samt telefonnummer väl synligt!

 Vi hoppas att alla får ett trevligt båtår!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Kinda Båtklubb

Välkomna till ett nytt båtår 2018!

LÄS INFORMATIONSBREVET NOGGRANT OCH NOTERA VIKTIGA DATUM!

Tänk även på:
– Viktiga datum för 2018 finner Du även på klubbens hemsida, www.kindabatklubb.se
– Årsmöte 28/4 kl 1300 – denna skrift utgör kallelsen.

 All material, båttrailer med eller utan båt skall alltid vara märkt med ägarens namn alt. båtplatsnummer samt tel.nr väl synligt!

 Vi hoppas att alla får ett trevligt båtår!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Kinda Båtklubb

Höstinformationsbrev Viktigt!

Här kommer ett höstinformationsbrev! Öppna PDF-filen i länken nedan för att läsa. Brevet innehåller viktig information för resterande del av båtåret.

Observera att höstens båtupptagningsdag har ändrats till den 1 oktober då kranföraren ej hade tid 24/9.

Med vänliga hälsningar

Lasse Gredeskog, sekreterare
Kinda Båtklubb

Höstbrev 2016-08-22

Foton från sjösättningen lördag den 14:e maj

Sjösättningen gick som smort och i en flygande fläng som bilderna nedan visar.

Till vår hjälp kom PC Mobilkranar som gjorde ett proffsigt jobb med sin åttahjuliga lyftkran! De såg till att det flöt väldigt bra hela tiden. Heders åt grabbarna som hjälpte oss med en så smidig och snabb sjösättning!

Klicka på bilderna för en större version.      IMG_4872 IMG_4873   IMG_4875

IMG_4878

IMG_4883

IMG_4885

IMG_4886

 

Årets första städdag samt årsmöte

Städdag

Lördag den 23 april är det dags för årets första städdag med start kl 0900. Klubben bjuder på fika med tilltugg kl 1100. Ett av de arbeten som planeras utföras denna dag vid lämpligt väder är oljemålning av samtliga bryggor. Det finns risk för att båt som ligger förtöjd vid brygga kan erhålla stänk av olja. Beakta detta när Du funderar på sjösättning. Välkommen!

Årsmöte

2016 års årsmöte går av stapeln lördag 23 april med start kl 1300. Du är hjärtligt välkommen att deltaga och göra Din röst hörd.