Erbjudande från Kinda Kanal

Till båtklubben.

Kinda kanal har ett prisvärt erbjudande till er denna sommar. Vi ber er sprida nedan eller bifogat till alla era medlemmar på hemsidan/medlemsmail/sociala medier.

Vill du prova att slussa och ta en båttur på nya farvatten?
Kinda båtklubb får en egen långhelg på Kinda kanal!

Medlemmar i Kinda båtklubb erbjuds specialpris på Kinda kanal torsdagen den 23 juli t.o.m. söndagen den 26 juli 2020. Under dessa datum får du slussa så mycket du vill i alla nio slussområden på Kinda kanal under ordinarie öppettider. Gästhamnsplats ingår i mån av plats. Pris 450 kr (ordinarie pris 1450 kr). Uppge namn och båtklubb för att ta del av erbjudandet när du anländer till din första sluss. Ingen föranmälan behövs.

Kinda kanal är ett riksintresse med träslussar som fungerar på samma sätt idag som när slussvakterna för 150 år sedan hjälpte båtar genom slussen. På kindakanal.se kan du läsa mer om allt som finns att se och göra längs Kinda kanal och sjösystemet. Här hittar du också praktisk information inför din kanaltur.

Välkommen till Kinda kanal!

Med vänlig hälsning,

Karin Nybrolin
VD AB Kinda Kanal

AB Kinda Kanal
Södra Stånggatan 1
Box 1017
581 10 Linköping
Mob: 070-209 92 01
Tfn: 013-12 68 80

Org.nr: 556038-5584

www.kindakanal.se

Kinda Kanal informerar

Till båtklubben,

Vi vill med detta mail meddela att avspärrningarna i anslutning till Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämmern nu är hävd. Det går nu bra att åka på kanalen med fritidsbåt. Djupgåendet är 1,8 meter relaterat till medelvattennivå. Observera att vattennivån i dagsläget är lägre än normalvattennivån.

Vi är glada att kunna erbjuda en nyrenoverad kanalsträcka för er fritidsbåtägare. Vi ber er att sprida denna info i era respektive båtklubbar.

Med vänlig hälsning,

Karin Nybrolin
VD AB Kinda Kanal
AB Kinda Kanal
Södra Stånggatan 1
Box 1017
581 10 Linköping
Mob: 070-209 92 01
Tfn: 013-12 68 80
Org.nr: 556038-5584
www.kindakanal.se

Artikel från tidningen Båtliv

Japanska motorer stjäls mest
Japanska båtmotorer i allmänhet och av märket Yamaha i synnerhet står högst i kurs
för tjuvarna över hela landet.

Redan före midsommar 2019 hade över 400 båtmotorer av Yamaha anmälts stulna
till polisen.

Tvåa på stöldlistan är Suzuki följt av Mercury (USA), Honda och Evinrude (USA). De
dyraste motorerna kan kosta över 300 000 kronor.
Källa: Tidningen Båtliv, Polisen.


Stölder av båtmotorer ökar: ”Kommer
kräva en lyftkran”


Efter en nedgång i fjol ökar åter båtmotorstölderna i
Stockholm. En ideell förening har tröttnat och agerar
med flera olika åtgärder.

– Vi vill få bort självrisken i försäkringen, det vore en
bra morot, säger Mats Bjerker, ordförande i IRS.


Redan i början av september har det, hittills i år, stulits fler båtmotorer i
Stockholmstrakten än under hela 2018. Då återstår ändå de mörka
månaderna, när de flesta motorerna stjäls uppe på land.

Det är därför som IRS, Intresseföreningen Råcksta Sjöhage, som består av
fyra båtklubbar, kraftsamlar vid sin stora uppställningsplats i västra
Stockholm. Innanför stängslen kommer snart över 500 båtar, många med
mer eller mindre värdefulla utombordsmotorer, att trängas.

– Redan i påskas stals det åtta motorer, det var bland annat här som
förövarna klippte hål, säger Rino Carlsson, polisens nationella samordnare
för sjörelaterade tillgrepp, och studerar den provisoriska taggtråden.

Han gläds åt att IRS tagit initiativ med betongsuggor, kamerabevakning och
utökad nattvakt för att komma åt stölderna.

– De har en bra genomförandeplan. Det gäller att göra det så svårt som
möjligt för ligorna som ute på plats ofta gör jobbet med två till fyra man,
men som styrs av större kriminella nätverk, säger Rino Carlsson.

Båtmotorer stjäls mer på land än i sjön. Det är därför som IRS rustar inför
uppläggningssäsongen som inleds om två veckor.

– Folk har fått sina semestrar förstörda. Hittills i år har våra medlemmar
blivit av med 21 båtmotorer. Det ska vi ändra på, säger Mats Bjerker,

ordförande i IRS som rymmer fyra båtklubbar: Kvarnviken, Grimsta,
Hässelby strand och Strandliden.

En enkel åtgärd är att placera båtarna akter mot akter centralt på
uppställningsplatsen, flankerade av segelbåtar, för att undvika
att bli till ett ”skyltfönster” ut mot kringliggande småvägar där
tjuvarna opererat ifrån.


– Det kommer att krävas en lyftkran för att få ut motorerna,
säger Mats Bjerker. Det kommer att krävas en lyftkran för att få ut motorerna.


En annan nyordning är röststyrd kamerabevakning, som nattetid
varnar den som närmar sig ett identifierat område att lämna
innan polis tillkallas.

– Vi kommer dessutom att öka nattvakten från klockan 21 till 06, även på
röda dagar, tillägger Mats Bjerker.
IRS förhandlar som bäst med två försäkringsbolag, Svenska Sjö och Svedea,
för att få ner kostnaderna för sina luttrade medlemmar.

– Vi vill få bort självrisken för motorstöld, det vore en bra morot för oss
eftersom varje båtägare är med och finansierar vårt förstärkta skalskydd,
säger Mats Bjerker.
Andra försäkringsbolag har gjort tummen ner åt förslaget med utebliven
självrisk, som i reda pengar kan innebära 10 000 kronor:

– Jag nämner inga namn, men jag tror att det kommer att slå tillbaka mot
dem i form av uteblivna affärer, säger Mats Bjerker.

Polisen för en svår kamp mot ligorna.

– Vi ligger ständigt efter. Mer än 80 procent av båtmotorer som stjäls
lämnar Sverige. Skulle vi och andra brottsbekämpande myndigheter få
utökade befogenheter i samband med kontroll vid utresa ur landet
förändras spelreglerna för den organiserade brottsligheten, säger Rino
Carlsson.

Som det nu är har slumpmässiga fynd gjorts i samband med kontroller av
lastbilar på väg att lämna landet.

Under månaderna maj, juni och juli lade Tullverket, enligt SVT, ner totalt 47 332 timmar på kontroller, med prioritering på narkotika och vapen. Men bara 234 av timmarna fokuserade på utgående kontroll, mindre än 0,5 procent.

Regeringen har i ett pilotprojekt gett Polisen, Tullverket och
Kustbevakningen ett uppdrag att mer intensivt samarbeta mot stöldligor.
Projektet ska redovisas den 14 februari 2020.

– Jag tycker att tillverkarna också har ett ansvar. Märkningen är för dålig.
Båtmotorer har inte ens spårbara tillverkningsnummer. Ofta är det bara en
klisterlapp som går att riva bort. Det är skillnad på bilsidan i
produktionsledet. En stulen BMW-ratt måste till exempel synkroniseras
med andra enheter för att fungera, säger Rino Carlsson.

Info från Kinda Kanal

Upprustning av Skedevid kanal

AB Kinda Kanal vill informera att det nu äntligen är dags att upprusta Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämmern. Längs den västra kanalbanken görs ny strandskoning längs hela den cirka 500 meter långa kanalen. Kanalprofilen återställs till sitt ursprungliga utseende och ett djupgående på 1,8 meter, relaterat till medelvattennivån, säkerställs.

Upprustningsarbetet genomförs utifrån dom i mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt. Därmed är Skedevid kanal stängd för all båttrafik under perioden 9 september till 31 december 2019.

Vi välkomnar alla båtgäster tillbaka till den nyrenoverade Skedevid kanal säsongen 2020!

Med vänlig hälsning,

Karin Nybrolin
VD AB Kinda Kanal

Adress: AB Kinda Kanal , Södra Stånggatan 1, Box 1017, 581 10 Linköping
Telefon: 013-12 68 80
Org.nr: 556038-5584
Hemsida: www.kindakanal.se
E-post: info@kindakanal.se


Att färdas på Kinda kanal

Styrelsen för Kinda Kanals Vänner (KKV) har diskuterat ett förslag att genomföra ett utbildningstillfälle med arbetsnamnet ”Att färdas på Kinda kanal”. Avsikten är att underlätta för båtägare att inte bara vistas på sjöarna utan också gå in i kanalsystemet. Tyngdpunkten ligger på praktiskt handhavande i samband med slussning.

Tid: förslagsvis ca 2-3 timmar en dag i slutet av juni

Plats: Brokinds sluss

Kinda kanal AB upplåter sluss och medverkan av slussvakt

Inför den fortsatta planeringen har styrelsen för KKV beslutat tillfråga båtklubbarna längs Kinda kanal om vilket intresse som kan finnas för detta. Eftersom genomförandet måste ske innan kanalsäsongen tar fart på allvar skulle jag uppskatta en reaktion relativt snabbt. Kan det kanske finnas någon i båtklubben som kan medverka med egna erfarenheter och tips?

Någon kostnad för deltagande har vi hittills inte fastställt. Det fortsatta arbetet få visa om sådan kan uppstå.

Hälsningar
Håkan Johanson
Ordförande KKV
0730 762805

Hej och välkomna till ett nytt båtår 2019!


– Viktiga datum för 2019 finner Du även på klubbens hemsida i menyerna ovan

– Årsmöte 27/4 kl 1300 – denna skrift utgör kallelsen. Inför årsmötet föreligger förslag till ändring av stadgarna & ordningsföreskrifter, arbetsplikt samt ändring av medlemsavgiften.

– All material, båttrailer med eller utan båt skall alltid vara märkt med ägarens namn alt. båtplatsnummer samt telefonnummer väl synligt!

 Vi hoppas att alla får ett trevligt båtår!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Kinda Båtklubb

Välkomna till ett nytt båtår 2018!

LÄS INFORMATIONSBREVET NOGGRANT OCH NOTERA VIKTIGA DATUM!

Tänk även på:
– Viktiga datum för 2018 finner Du även på klubbens hemsida, www.kindabatklubb.se
– Årsmöte 28/4 kl 1300 – denna skrift utgör kallelsen.

 All material, båttrailer med eller utan båt skall alltid vara märkt med ägarens namn alt. båtplatsnummer samt tel.nr väl synligt!

 Vi hoppas att alla får ett trevligt båtår!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Kinda Båtklubb

Höstinformationsbrev Viktigt!

Här kommer ett höstinformationsbrev! Öppna PDF-filen i länken nedan för att läsa. Brevet innehåller viktig information för resterande del av båtåret.

Observera att höstens båtupptagningsdag har ändrats till den 1 oktober då kranföraren ej hade tid 24/9.

Med vänliga hälsningar

Lasse Gredeskog, sekreterare
Kinda Båtklubb

Höstbrev 2016-08-22