Viktiga datum 2016

Tänk på att senast 28 februari skall Du anmäla:

– om Du inte har för avsikt att utnyttja Din båtplats under 2016

– om Du önskar lämna klubben

Under mars månad sker fakturering av alla avgifter för 2016.

 

 

 

9 maj Sjösättningen och Vårfesten

Idag har sjösättning av större båtar via kranbil utförts och hela sjösättningen gick enligt plan. Därefter hade klubbens medlem Patrik Brundin med fru och mor dukat upp en härlig vårbuffé som avslutades med kaffe och tillhörande tårta. Familjen Lennart Eklund hade arbetat fram en tipspromenad med ett 10-tal välformulerade och inte minst kluriga frågor med sjöanknytning. Ett 25 tal medlemmar kunde njuta av den läckra buffén och tipspromenaden i den vackra vårsolen. Vi som njöt av vårbuffén o tipspromenad riktar ett stort varmt tack till Patrik och Lennart med familjer!

 

Städdag 25 april 2015

Ett 40-tal medlemmar hade möjlighet att deltaga denna dag. Vi hade tur med vädret nästa hela tiden, sol och varmt. Mycket arbete hanns med och styrelsen framför ett stort varmt tack till de medlemmar som deltog vid dagens arbete.

Klubben kommer att behandla samtliga bryggor med träolja

Styrelsens plan är att arbetet utföres lördag 25 april varför det inte är särskilt lämpligt att ha sin båt förtöjd vid klubbens bryggor då det finns risk för stänk.

Om vädret inte tillåter att bryggorna oljas in den dagen kommer arbetet att utföras så snart som möjligt därefter och i god tid före sjösättningen den 9 maj.

Klubb/familjefest den 9 maj

Nu äntligen är det dags, Alla medlemmar med respektive och barn inbjudes till en vårbuffé, notera den 9 maj i Din kalender redan nu.

Direkt efter avslutad sjösättning med kranbilen, ca kl 1230 – 1300 drar vi igång en härlig vårbuffé.

Pris: Sek 120: per person.

I priset ingår en härlig vårbuffé, smör, bröd, frukt, lättöl/läsk/vatten, kaffe och kaka.

Anmälan, som är bindande, görs enklast genom att Du sätter in Ditt/Ert totala belopp för Din familj på klubbens bankgiro, 5919-3896 så snart som möjligt, dock senast den 26 april. När Ditt belopp finns på klubbens konto har klubben tagit emot Din/Er anmälan. Ange på inbetalningen Ditt medlemsnamn samt antal personer som önskar vårbuffén. För att vårfesten skall kunna genomföras krävs minst 25 – 30 anmälda.