DNA märkning av båt o båtmotor, tillbehör

Uppmaning: Gör det svårt för båttjuven med Stöldskyddsföreningens DNA-märkning. 

Se bifogad fil där Du kan läsa mer för att försvåra för båttjuven. En sats med DNA-märkning räcker till ca 30 mindre föremål och ca 10 större. Det framgår i materialet var och hur Du beställer. Passa på och utför märkningen för Din båt med tillbehör före att Du blir av med material. Går även att använda hemma i Din bostad.

Säkerhetsråd för båtar och båtmotorer SSF

Vad står för dörren den närmaste tiden?

– Faktura för Dina avgifter kommer i mars, glöm inte att betala i tid

– Anmäl nytt telefonnummer, ny adress, ny mailadress

– Den 23 april kl 0900 startar årets första städdag, boka in i Din kalender redan nu. Tag gärna med verktyg, räfsa om Du har möjligt. Klubben bjuder på fika.

– Den 23 april kl 1300 Årsmöte i klubbhuset. Direkt efter årsmötet presenterar Svenska Sjö sina möjligheter för oss båtägare.

– Kom ihåg att när Du erhåller Din båtförsäkringspremie för året, tag en kopia på första o andra sidan, skicka via mail en pdf-fil eller tag foto och skicka fil till försäkringsansvarig i styrelsen, Ulf Andersson, mail: cpo809@swipnet.se.

– Vårfesten den 14 maj ca kl 1230 – 1300 går av stapeln i direkt anslutning när sjösättningen med kran är avslutad. Du anmäler Dig genom att sätta in belopp på klubbens bankgiro dock senast 1 maj, se vidare informationsmailet som gick ut i januari 2016.

Vid pennan: Claes Andersson

Viktiga datum 2016

Tänk på att senast 28 februari skall Du anmäla:

– om Du inte har för avsikt att utnyttja Din båtplats under 2016

– om Du önskar lämna klubben

Under mars månad sker fakturering av alla avgifter för 2016.

 

 

 

9 maj Sjösättningen och Vårfesten

Idag har sjösättning av större båtar via kranbil utförts och hela sjösättningen gick enligt plan. Därefter hade klubbens medlem Patrik Brundin med fru och mor dukat upp en härlig vårbuffé som avslutades med kaffe och tillhörande tårta. Familjen Lennart Eklund hade arbetat fram en tipspromenad med ett 10-tal välformulerade och inte minst kluriga frågor med sjöanknytning. Ett 25 tal medlemmar kunde njuta av den läckra buffén och tipspromenaden i den vackra vårsolen. Vi som njöt av vårbuffén o tipspromenad riktar ett stort varmt tack till Patrik och Lennart med familjer!

 

Städdag 25 april 2015

Ett 40-tal medlemmar hade möjlighet att deltaga denna dag. Vi hade tur med vädret nästa hela tiden, sol och varmt. Mycket arbete hanns med och styrelsen framför ett stort varmt tack till de medlemmar som deltog vid dagens arbete.