Märkning av båt och trailer på land vid Kinda Båtklubb

Om olycka inträffar, tex att båt stjälper under vinterhalvåret är det väsentligt att styrelsen kan få tag i båtägaren på ett snabbt och enkelt sätt. För att underlätta detta arbete skall samtliga båt- och trailerägare sätta på en lapp/skylt som berättar vem som är ägare, ange tel.nr samt ev. båtplatsnummer. Vi sätter säkerheten i främsta rummet!Märkningen gäller året runt. Se även föreningens Ordningsföreskrifter. PS. För ett par år sedan stjälpte en båt……….

Miljö – uppsamlingskärl

Föreningen har under hösten tagit fram 2 plastkärl för uppsamling av oljor, kylarglykol mm.  Tyvärr har båda kärlen fått ”fötter”. Styrelsen har därför beslutat att varje båtägare själv får tar fram lämpligt kärl för uppsamling av oljor, kylarglykol etc. för senare destruktion -Se klubbens Miljöarbete.