Senarelagd sjösättning

P. g. a den sena våren har isen ännu inte försvunnit i Smedjeviken varför styrelsen har beslutat att skjuta på sjösättningen till lördagen den 11 maj 2013, med start kl 0800. Detta innebär även att medlemmarna får lite mera tid för vår rustningen av båten.

Tyvärr fungerar inte sjövattnet så länge som isen ligger och vi har heller inget färskvatten påslaget vid bryggan och ej heller i klubbhuset. Vi har även problem med kodlåsen i år, varför styrelsen rekommenderar att tillsvidare använda förra årets kod. Styrelsen beklagar det inträffade.

Styrelsen kommer att lägga ut på hemsidan så snart som sjövatten, färskvatten samt kodlåsen med ny kod kommer att fungera.

Påminnelse – Försäkringsbevis samt Årsmöte

Styrelsen påminner

om att Du som medlem är skyldig att uppvisa aktuell båtförsäkring. Antigen mailar Du in fil med försäkringspolisen till claean@gmail.com eller visar Du upp försäkringsbrevet under städdagarna 27 april resp. 18 maj för Claes Andersson.

Styrelsen påminner även om Årsmötet som äger rum lördag 27 april kl 1300. Det är väsentligt att just Du kommer på årsmötet – Du är väntad.