Snart 31 maj 2013 – hamnplanen skall vara ren

Styrelsen påminner: Det börjar bli hög tid att sjösätta kvarvarande båtaar samt att städa undan allt vinteruppläggningsmaterial, ev. trailers etc. till avsedd plats snarast, dock senast 31 maj. Du är själv ansvarig för Din båt respektive material. Hela hamnplanen skall vara ren från båtar och material under sommarmånaderna. PS. Glöm inte att märka Ditt material med tydligt namn och telefonnummer.