Förberedelser inför vintern 2013/2014

Vinteruppläggningsplats

Du som önskar vinteruppläggningsplats inom klubbens område måste kontakta, gärna via mail, Peter Danielsson eller Per Björeman, se hemsidan för mailadress, snarast, dock senast 31/8 2013 för att möjliggöra planering av uppställningsplatser och med brandgator enligt Räddningsverket.

Behov av kranbil för lyft av Din båt den 28/9 2013´

Du som har behov av kranbil för lyft vid klubbens båtupptagning den 28/9 skall anmäla detta, gärna via mail, till Peter Danielsson eller Per Björeman, se hemsidan för mailadress, snarast, dock senast 31/8 2013 för att möjliggöra planering.

Latrin

Nu kan Kinda Båtklubb erbjuda sina medlemmar och betalande gästande båtar latrintömning. Kontakta klubbens hamnfogde, se anslagstavlan, för mer information.