Information från styrelsen hösten 2013

1. Styrelsen påminner om medlemmarnas skyldighet att båt, båttrailer och ev. övrigt stämplingsmaterial skall vara försett med ägarens namn och telefonnummer! Detta gäller året runt, men ej för båtar som ligger i sjön under sommarhalvåret.

2. Styrelsen har beslutat att from hösten 2013 skicka ut klubbens fakturor via PDF-fil i mail till medlem som har mailadress, vilket är nästan 100%. Detta för att spara vår miljö och inte minst kuvert- samt portokostnad.

Påminnelse – Obligatorisk föranmälan för båtlyft samt vinterförvaring

Senast den 13/9 2013 skall Du anmäla till Kinda Båtklubb, Peter Danielsson, mailadress: peter.t.d@dhotmail.se, alt. tel. 0709-149584 eller 0494-21309 om Du önskar hjälp med lyftkran på klubbens gemensamma båtupptagningsdag 28/9 samt om Du önskar vinterförvara Din båt på Kinda Båtklubbs hamnplan.

Detta för att ansvariga skall kunna planera för uppställning av båtar på vår hamnplan där hänsyn måste tas till Räddningsverkets rekommendationer!