Ytterligare 1 båtmotorstöld har inträffat

Ytterligare en kraftigare Mercury båtmotor har stulits från båt på vår hamnplan.

Kontrollera hur det ser ut med Din båt och motor, se även efter att inget annat stulits från båten. Det är viktigt att Du med jämna mellanrum kontrollerar Din båt även under vinterhalvåret och se då även över vintertäckningen.

Flera båtar har vintertäckning som blåst av i den senaste veckans blåst helt eller delvis.

Glöm inte heller att sätta upp skylt med Ditt namn och tel.nr på båt/trailer.

Stöld av båtmotor har inträffat

1 båtmotor av större storlek har stulits från en upplagd båt under den senaste tiden. Motorn var fastlåst vid båten. Du bör snarast kontrollera hur det ser ut för just Din båt och om något skulle vara stulet kontakta direkt någon i styrelsen. Gör sedvanlig polisanmälan och anmäl till Ditt försäkringsbolag.

PS. Kom ihåg att Din båt skall vara märkt med Ditt namn och telefonnummer!

Skylt med namn och telefonnummer saknas!

Vi undersökte i veckan status om samtliga båtägare respektive trailerägare som vinterförvarar utrustning på hamnplanen Kinda Båtklubb har åsatt sin utrustning med skylt som visar ägarnamn med telefonnummer för att vid olycka snabbt kunna få tag i ägaren. Tyvärr saknas dessa uppgifter på ett flertal båtar/trailer/utrustning. Vid den senaste stormen som tack och lov inte fick den omfattning som SMHI hade räknat med kan tidigare uppsatt skylt blåst bort, varför Du snarast bör se över just Din utrustning och ev. märka om på nytt.