Viktigt datum, 28/2 2014

– Sista dag att anmäla, skriftligt, om Du inte har för avsikt att nyttja Din bryggplats i sommar. Tänk på att max 3 säsonger kan Din bryggplats hyras ut i andra hand.

– sista dag att anmäla, skriftligt, ev. uppsägning av båtplats, utträde ur klubben att gälla för 2014.

Blankett finns på hemsidan under medlemsansökan, ifylles och skickas därefter per mail till inge.quist@telia.com