Upptäck Östergötlands Skärgård

Länsstyrelsen i Östergötland har givit ut en ny bok. Boken kan beställas på Länsstyrelsens hemsida och eller i bokhandel. Du kan även läsa boken via nedan pdf-fil:

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/BACES/Sk%c3%a4rg%c3%a5rdsguide%20%c3%96sterg%c3%b6tland_Svensk.pdf

Utbyggnad av hamnen beslutad – undvik att sjösätta

Igår beslutade styrelsen att hamnen skall byggas ut. Plan klart till 10 maj 2014. Sydbryggan förlängs med 29 meter. De båtar som idag ligger på lågdelen kommer att placeras på i stort samma platser som idag men då på den nya bryggan, Lågdelen kommer att flyttas längst ut och utgöra en förlängning av den nya bryggan.

T-bryggan kommer att omflyttas och kommer då att utgöra en förlängning av nordbryggan.

Med anledning av ovan vädjar styrelsen till samtliga medlemmar att så långt som möjligt undvika att sjösätta sina båtar till tidigast 10 maj 2014!