26 april genomförd Arbetsdag samt Årsmöte

Hela 38 medlemmar samt många med respektive genomförde en mycket bra arbetsinsats idag. Ett varmt tack till Er alla! Årets nya portkod till dörrarna är nu inlagd och gäller from idag. OBS. Denna kod är endast till för medlemmar, vänligen lämna ej ut koden. Ev. gästbåtar erhåller annan gästportkod.

Årsmötet genomfördes med 19 medlemmar närvarande, kul att så många medlemmar hörsammat kallelsen i år. Tack för ett mycket bra möte! Årsmötesprotokollet kommer efter justering att sedvanligt läggas ut på hemsidan.

Vad händer närmaste tiden

26 april kl 0900 – 1300 Städdag nr 1. Tag gärna med räfsa, spade, skyffel, hammare

26 april kl 1300 Årsmöte i klubbhuset

10 maj med början kl 0800 sker sjösättning med kranbil. Berörda båtägare har erhållit särskild kallelse med tidsangivelse. På försök har vi satt tider för sjösättning och faller detta väl ut planerar styrelsen att vi gör på samma sätt i höst. Planen är även att den vinterplats Du haft i vinter får Du åter nästa vinter så långt som möjligt.

17 maj kl 0900 – 1300 Städdag nr 2. Tag gärna med räfsa, skyffel, spade, hammare.

Väl mött till vårens aktiviteter vid Smedjeviken önskar Styrelsen

Nu är det vår, anläggningen har öppnt

Det ser ut som att både sol och värme anländer till helgen. Servicehuset har öppnat idag, 10 april. Tillsvidare gäller portkoderna från förra året. Sjö- respektive färskvatten är nu påsläppt i kranarna.

From denna säsong finns begränsning på hur mycket färskvatten som kan tankas vid tappen nere vid servicebryggan. Magnetventil är monterad för att begränsa färskvattenspill vid ev. läckage.