Nyckelkod

På förekommen anledning: Styrelsen påminner om att Du som medlem inte skall lämna ut medlemsnyckelkoden till gästande båtar, vänner, bekanta, bilar som besöker klubben etc. Anläggningen är till för klubbens medlemmar och som betalar avgifter till klubben.

Gästande båtar hänvisas till att kontakta någon i styrelsen som därefter vid behov lämnar ut gästnyckelkoden. Gästbåtar som erhåller nyckelkoden erlägger även gästhamnsavgiften.

Vinteruppläggningsplatser – gäller alla medlemmar

Alla medlemmar som önskar förvara sin båt hos Kinda båtklubb vintern 2014/2015 skall snarast, dock senast 10/9, anmäla via mail till styrelsen Peter Danielsson, peter.t.d.@Hotmail.se att Du önskar förvara Din båt hos klubben över vintern, ange även längd och bredd.

Om Du redan nu känner till att Du inte har för avsikt att sjösätta nästa år, ber vi Dig meddela även detta till Peter för planering av uppställning av Din båt för att så långt som möjligt inte behöva flytta den i vår.

Båttrailers utan namn o tel.nr

Ny inventering utfördes av styrelsemedlemmar igår, 7/8, och då kunde styrelsen konstatera att det har skett en betydande uppryckning av medlemmarna – härligt. Endast ett 10-tal trailers saknade namn och tel.nr. Sista dag att märka sin trailer: 15 augusti 2014!