Utökning av bryggplatser

Klubben har nu erhållit slutligt besked från Svea Hovrätt/Mark- och miljööverdomstolen att klubben nu har tillstånd att utöka bryggorna med ca 30 nya båtplatser. Ytterligare besked kommer att ges i det informationsbrev som går ut till medlemmarna under januari 2015.