Familjemedlemmar till familjehuvud, undersökning

Klubben kommer inom den närmaste tiden att kontakta klubbens samtliga familjehuvuden via mail (utföres av Ing-Christin Lindblom, iclindblom@gmai.com) för att undersöka om de familjemedlemmar som idag finns angivna i klubbens register fortfarande är bosatta på familjehuvudets bostadsadress, vilket är förutsättningen för att försäkringen skall gälla vid arbetsdagar.

Familjehuvud som inte har uppgivit någon familjemedlem vid medlemsansökan kommer inte att kontaktas.

Det är väsentligt att Du själv kontaktar, via mail ansvarig i styrelsen, f.n. Claes Andersson, claean@gmail.com och meddelar framtida förändringar i familjebilden när någon familjemedlem avflyttar eller flyttar in.