Välkomna till ett nytt båtår 2018!

LÄS INFORMATIONSBREVET NOGGRANT OCH NOTERA VIKTIGA DATUM!

Tänk även på:
– Viktiga datum för 2018 finner Du även på klubbens hemsida, www.kindabatklubb.se
– Årsmöte 28/4 kl 1300 – denna skrift utgör kallelsen.

 All material, båttrailer med eller utan båt skall alltid vara märkt med ägarens namn alt. båtplatsnummer samt tel.nr väl synligt!

 Vi hoppas att alla får ett trevligt båtår!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Kinda Båtklubb