Hej och välkomna till ett nytt båtår 2019!


– Viktiga datum för 2019 finner Du även på klubbens hemsida i menyerna ovan

– Årsmöte 27/4 kl 1300 – denna skrift utgör kallelsen. Inför årsmötet föreligger förslag till ändring av stadgarna & ordningsföreskrifter, arbetsplikt samt ändring av medlemsavgiften.

– All material, båttrailer med eller utan båt skall alltid vara märkt med ägarens namn alt. båtplatsnummer samt telefonnummer väl synligt!

 Vi hoppas att alla får ett trevligt båtår!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Kinda Båtklubb