Info från Kinda Kanal

Upprustning av Skedevid kanal

AB Kinda Kanal vill informera att det nu äntligen är dags att upprusta Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämmern. Längs den västra kanalbanken görs ny strandskoning längs hela den cirka 500 meter långa kanalen. Kanalprofilen återställs till sitt ursprungliga utseende och ett djupgående på 1,8 meter, relaterat till medelvattennivån, säkerställs.

Upprustningsarbetet genomförs utifrån dom i mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt. Därmed är Skedevid kanal stängd för all båttrafik under perioden 9 september till 31 december 2019.

Vi välkomnar alla båtgäster tillbaka till den nyrenoverade Skedevid kanal säsongen 2020!

Med vänlig hälsning,

Karin Nybrolin
VD AB Kinda Kanal

Adress: AB Kinda Kanal , Södra Stånggatan 1, Box 1017, 581 10 Linköping
Telefon: 013-12 68 80
Org.nr: 556038-5584
Hemsida: www.kindakanal.se
E-post: info@kindakanal.se