Påminnelse!

Eventuell uppsägning av båtplats, medlemskap, rampnyckel: sista dag 28/2 – 21 – att skriftligen anmäla (via e-mail) ev. uppsägning av båtplats resp. utträde ur klubben att gälla för år 2021. Blankett finns på hemsidan under flik ”Medlemsansökan och andra blanketter”.

Angående samarbetet med Sea People erbjuds utbildning för båtförare bevis men även för kustskeppare. Antalet kurser behöver bokas in över våren och planeras utifrån ett Coronaperspektiv och intresseansökan. Anmälan sker på info@kindabatklubb.se
Se länk för mer information.
http://kindabatklubb.se/wp-content/uploads/2021/01/Forarintyg-erbjudande-Sea-people.pdf
Bifogar fina vinterbilder tagna av Anders Thorsén Yxne.


Hälsningar/Styrelsen

På gång hos Kinda Båtklubb 2021

-Styrelsen har bl.a. tagit ett styrelsebeslut att under 2021 se över och åtgärda del av bryggorna, mer info kommer framöver.

-Vid intresse genomförs kurser gällande förarintyg (båtkörkort) under april – juni. Max 8 st personer per kurstillfälle och det är ”först till kvarn” som gäller.
Kursen sker i samarbete med Sea people AB och genomförs under två vardagar
alternativt två helgdagar 09.30 – 16.00.
Ca en vecka efter avslutad kurs kan ett prov och båtpraktik genomföras för att erhålla den blå boken med stämpel i. Boken fungerar som ett intyg för genomförd utbildning.
Kostnad för kurs: 2 395 kr/person + kursmaterial 600 kr. Detta gäller vid 8 st personer.
Kostnad prov och båtpraktik: 675 kr/person
Anmäl intresse på: info@kindabatklubb.se

Kinda Båtklubb har skicket ett brev till Kinda Kommun ang nybyggnation av skola i Hackelområdet, se länk.
http://kindabatklubb.se/wp-content/uploads/2021/01/Godkand-Signerad-Skrivelse-Ny-Skola-20210107.pdf


”-God fortsättning och väl Mött 2021 önskar Styrelsen KBK