Etapp 1 avklarad.

Bryggbytet är klart och anläggningen är öppen igen som planerat. Information gällande nya bryggplatser för södra bryggan sitter uppsatt på anslagstavlan vid grillplatsen med medlemsnr på KBK med reservation för ev. mindre justeringar vid behov framåt.

Utbyte av bryggor. Platser kvar gällande Förarintyg/Kustskeppare.

Arbetet med att ersätta södra- och gästbryggan är framflyttat. Start sker 12 april och skall vara slutfört 23 april.

Kinda Båtklubb samarbetar med Sea People gällande utbildning ”Förarintyg” samt ”Kustskeppare” och det finns platser kvar. Kurser hålls under maj och planeras med ett Coronaperspektiv och antalet intresserade. Anmälan sker på info@kindabatklubb.se
Se länk för mer information.
http://kindabatklubb.se/wp-content/uploads/2021/01/Forarintyg-erbjudande-Sea-people.pdf