Informationsbrev 2017

Välkomna till ett nytt båtår 2017!
Informationsbrevet som ni fick nyligen innefattar all relevant information som du behöver ha inför det kommande båtåret och som medlem i Kinda Båtklubb.

LÄS INFORMATIONSBREVET NOGGRANT OCH NOTERA VIKTIGA DATUM!

– Årsmöte 22/4 kl 1300.
– Andra viktiga datum för 2017 finner du på vår hemsida i huvudet ovan eller klicka här.

Tänk även på:
 All material, båttrailer med eller utan båt skall alltid vara märkt med ägarens namn alt. båtplatsnummer samt tel.nr väl synligt!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Kinda Båtklubb