Artikel från tidningen Båtliv

Japanska motorer stjäls mest
Japanska båtmotorer i allmänhet och av märket Yamaha i synnerhet står högst i kurs
för tjuvarna över hela landet.

Redan före midsommar 2019 hade över 400 båtmotorer av Yamaha anmälts stulna
till polisen.

Tvåa på stöldlistan är Suzuki följt av Mercury (USA), Honda och Evinrude (USA). De
dyraste motorerna kan kosta över 300 000 kronor.
Källa: Tidningen Båtliv, Polisen.


Stölder av båtmotorer ökar: ”Kommer
kräva en lyftkran”


Efter en nedgång i fjol ökar åter båtmotorstölderna i
Stockholm. En ideell förening har tröttnat och agerar
med flera olika åtgärder.

– Vi vill få bort självrisken i försäkringen, det vore en
bra morot, säger Mats Bjerker, ordförande i IRS.


Redan i början av september har det, hittills i år, stulits fler båtmotorer i
Stockholmstrakten än under hela 2018. Då återstår ändå de mörka
månaderna, när de flesta motorerna stjäls uppe på land.

Det är därför som IRS, Intresseföreningen Råcksta Sjöhage, som består av
fyra båtklubbar, kraftsamlar vid sin stora uppställningsplats i västra
Stockholm. Innanför stängslen kommer snart över 500 båtar, många med
mer eller mindre värdefulla utombordsmotorer, att trängas.

– Redan i påskas stals det åtta motorer, det var bland annat här som
förövarna klippte hål, säger Rino Carlsson, polisens nationella samordnare
för sjörelaterade tillgrepp, och studerar den provisoriska taggtråden.

Han gläds åt att IRS tagit initiativ med betongsuggor, kamerabevakning och
utökad nattvakt för att komma åt stölderna.

– De har en bra genomförandeplan. Det gäller att göra det så svårt som
möjligt för ligorna som ute på plats ofta gör jobbet med två till fyra man,
men som styrs av större kriminella nätverk, säger Rino Carlsson.

Båtmotorer stjäls mer på land än i sjön. Det är därför som IRS rustar inför
uppläggningssäsongen som inleds om två veckor.

– Folk har fått sina semestrar förstörda. Hittills i år har våra medlemmar
blivit av med 21 båtmotorer. Det ska vi ändra på, säger Mats Bjerker,

ordförande i IRS som rymmer fyra båtklubbar: Kvarnviken, Grimsta,
Hässelby strand och Strandliden.

En enkel åtgärd är att placera båtarna akter mot akter centralt på
uppställningsplatsen, flankerade av segelbåtar, för att undvika
att bli till ett ”skyltfönster” ut mot kringliggande småvägar där
tjuvarna opererat ifrån.


– Det kommer att krävas en lyftkran för att få ut motorerna,
säger Mats Bjerker. Det kommer att krävas en lyftkran för att få ut motorerna.


En annan nyordning är röststyrd kamerabevakning, som nattetid
varnar den som närmar sig ett identifierat område att lämna
innan polis tillkallas.

– Vi kommer dessutom att öka nattvakten från klockan 21 till 06, även på
röda dagar, tillägger Mats Bjerker.
IRS förhandlar som bäst med två försäkringsbolag, Svenska Sjö och Svedea,
för att få ner kostnaderna för sina luttrade medlemmar.

– Vi vill få bort självrisken för motorstöld, det vore en bra morot för oss
eftersom varje båtägare är med och finansierar vårt förstärkta skalskydd,
säger Mats Bjerker.
Andra försäkringsbolag har gjort tummen ner åt förslaget med utebliven
självrisk, som i reda pengar kan innebära 10 000 kronor:

– Jag nämner inga namn, men jag tror att det kommer att slå tillbaka mot
dem i form av uteblivna affärer, säger Mats Bjerker.

Polisen för en svår kamp mot ligorna.

– Vi ligger ständigt efter. Mer än 80 procent av båtmotorer som stjäls
lämnar Sverige. Skulle vi och andra brottsbekämpande myndigheter få
utökade befogenheter i samband med kontroll vid utresa ur landet
förändras spelreglerna för den organiserade brottsligheten, säger Rino
Carlsson.

Som det nu är har slumpmässiga fynd gjorts i samband med kontroller av
lastbilar på väg att lämna landet.

Under månaderna maj, juni och juli lade Tullverket, enligt SVT, ner totalt 47 332 timmar på kontroller, med prioritering på narkotika och vapen. Men bara 234 av timmarna fokuserade på utgående kontroll, mindre än 0,5 procent.

Regeringen har i ett pilotprojekt gett Polisen, Tullverket och
Kustbevakningen ett uppdrag att mer intensivt samarbeta mot stöldligor.
Projektet ska redovisas den 14 februari 2020.

– Jag tycker att tillverkarna också har ett ansvar. Märkningen är för dålig.
Båtmotorer har inte ens spårbara tillverkningsnummer. Ofta är det bara en
klisterlapp som går att riva bort. Det är skillnad på bilsidan i
produktionsledet. En stulen BMW-ratt måste till exempel synkroniseras
med andra enheter för att fungera, säger Rino Carlsson.