Kinda Kanal informerar

Till båtklubben,

Vi vill med detta mail meddela att avspärrningarna i anslutning till Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämmern nu är hävd. Det går nu bra att åka på kanalen med fritidsbåt. Djupgåendet är 1,8 meter relaterat till medelvattennivå. Observera att vattennivån i dagsläget är lägre än normalvattennivån.

Vi är glada att kunna erbjuda en nyrenoverad kanalsträcka för er fritidsbåtägare. Vi ber er att sprida denna info i era respektive båtklubbar.

Med vänlig hälsning,

Karin Nybrolin
VD AB Kinda Kanal
AB Kinda Kanal
Södra Stånggatan 1
Box 1017
581 10 Linköping
Mob: 070-209 92 01
Tfn: 013-12 68 80
Org.nr: 556038-5584
www.kindakanal.se