Påminnelse!

Eventuell uppsägning av båtplats, medlemskap, rampnyckel: sista dag 28/2 – 21 – att skriftligen anmäla (via e-mail) ev. uppsägning av båtplats resp. utträde ur klubben att gälla för år 2021. Blankett finns på hemsidan under flik ”Medlemsansökan och andra blanketter”.

Angående samarbetet med Sea People erbjuds utbildning för båtförare bevis men även för kustskeppare. Antalet kurser behöver bokas in över våren och planeras utifrån ett Coronaperspektiv och intresseansökan. Anmälan sker på info@kindabatklubb.se
Se länk för mer information.
http://kindabatklubb.se/wp-content/uploads/2021/01/Forarintyg-erbjudande-Sea-people.pdf
Bifogar fina vinterbilder tagna av Anders Thorsén Yxne.


Hälsningar/Styrelsen