Etapp 1 avklarad.

Bryggbytet är klart och anläggningen är öppen igen som planerat. Information gällande nya bryggplatser för södra bryggan sitter uppsatt på anslagstavlan vid grillplatsen med medlemsnr på KBK med reservation för ev. mindre justeringar vid behov framåt.