Dags för städdag och årsmöte 23 maj.

Städdag med start kl 09.00. Tag med krattor samt viktigt att alla båtvagnar som står uppställda på grusplan märkes med namn och telefonnummer. Årsmötet startar kl 13.00.

Varmt välkomna/Styrelsen