Fartbegränsning inom vårt hamnområde

Max 3 knop gäller. Viktigt att sänka hastigheten i god tid före angörande av yttre brygga i hamnområdet för att minimera svallvågor.