Miljö – uppsamlingskärl

Föreningen har under hösten tagit fram 2 plastkärl för uppsamling av oljor, kylarglykol mm.  Tyvärr har båda kärlen fått ”fötter”. Styrelsen har därför beslutat att varje båtägare själv får tar fram lämpligt kärl för uppsamling av oljor, kylarglykol etc. för senare destruktion -Se klubbens Miljöarbete.