Märkning av båt och trailer på land vid Kinda Båtklubb

Om olycka inträffar, tex att båt stjälper under vinterhalvåret är det väsentligt att styrelsen kan få tag i båtägaren på ett snabbt och enkelt sätt. För att underlätta detta arbete skall samtliga båt- och trailerägare sätta på en lapp/skylt som berättar vem som är ägare, ange tel.nr samt ev. båtplatsnummer. Vi sätter säkerheten i främsta rummet!Märkningen gäller året runt. Se även föreningens Ordningsföreskrifter. PS. För ett par år sedan stjälpte en båt……….