Arbetsdagar, Årsmöte, Sjösättning samt båtuppdagningsdagar 2013

Ligger noterat under rubriken Arbetsdagar. Notera dessa datum i Din kalender redan nu.