Påminnelse – Försäkringsbevis samt Årsmöte

Styrelsen påminner

om att Du som medlem är skyldig att uppvisa aktuell båtförsäkring. Antigen mailar Du in fil med försäkringspolisen till claean@gmail.com eller visar Du upp försäkringsbrevet under städdagarna 27 april resp. 18 maj för Claes Andersson.

Styrelsen påminner även om Årsmötet som äger rum lördag 27 april kl 1300. Det är väsentligt att just Du kommer på årsmötet – Du är väntad.