Hösten nalkas

Inför båtuppdragningen:

Du måste senast 13/9 2013 anmäla via mail till peter.t.d@hotmail.se alt. tel. 0494-21309 om Du har behov av kranbil på den gemensamma båtupptagningsdagen 28/9 och eller önskar vinteruppläggningsplats hos Kinda Båtklubb för säsongen 2013/2014. Följande uppgifter behöver Du ange:

Trailer eller ställning, båtstorlek, ägare, ev. medlemsnummer och telefonnummer.

Du som själv kommer att ta upp Din båt och som har för avsikt att vinterförvara båten hos Kinda Båtklubb måste också förfara enligt ovan för att erhålla anvisad uppställningsplats. Detta är väsentligt för att klubben så långt som möjligt skall följa rekommendationerna från Räddningsverket respektive MSB hur vinterförvaring utom hus bör ske inom ett klubbområdet!