Påminnelse – Obligatorisk föranmälan för båtlyft samt vinterförvaring

Senast den 13/9 2013 skall Du anmäla till Kinda Båtklubb, Peter Danielsson, mailadress: peter.t.d@dhotmail.se, alt. tel. 0709-149584 eller 0494-21309 om Du önskar hjälp med lyftkran på klubbens gemensamma båtupptagningsdag 28/9 samt om Du önskar vinterförvara Din båt på Kinda Båtklubbs hamnplan.

Detta för att ansvariga skall kunna planera för uppställning av båtar på vår hamnplan där hänsyn måste tas till Räddningsverkets rekommendationer!