Information från styrelsen hösten 2013

1. Styrelsen påminner om medlemmarnas skyldighet att båt, båttrailer och ev. övrigt stämplingsmaterial skall vara försett med ägarens namn och telefonnummer! Detta gäller året runt, men ej för båtar som ligger i sjön under sommarhalvåret.

2. Styrelsen har beslutat att from hösten 2013 skicka ut klubbens fakturor via PDF-fil i mail till medlem som har mailadress, vilket är nästan 100%. Detta för att spara vår miljö och inte minst kuvert- samt portokostnad.