Skylt med namn och telefonnummer saknas!

Vi undersökte i veckan status om samtliga båtägare respektive trailerägare som vinterförvarar utrustning på hamnplanen Kinda Båtklubb har åsatt sin utrustning med skylt som visar ägarnamn med telefonnummer för att vid olycka snabbt kunna få tag i ägaren. Tyvärr saknas dessa uppgifter på ett flertal båtar/trailer/utrustning. Vid den senaste stormen som tack och lov inte fick den omfattning som SMHI hade räknat med kan tidigare uppsatt skylt blåst bort, varför Du snarast bör se över just Din utrustning och ev. märka om på nytt.