Ytterligare 1 båtmotorstöld har inträffat

Ytterligare en kraftigare Mercury båtmotor har stulits från båt på vår hamnplan.

Kontrollera hur det ser ut med Din båt och motor, se även efter att inget annat stulits från båten. Det är viktigt att Du med jämna mellanrum kontrollerar Din båt även under vinterhalvåret och se då även över vintertäckningen.

Flera båtar har vintertäckning som blåst av i den senaste veckans blåst helt eller delvis.

Glöm inte heller att sätta upp skylt med Ditt namn och tel.nr på båt/trailer.