Plan utbyggnad av hamnen

Styrelsen har långt framskridna planer på en utbyggnad av vår hamn med cirka 20 båtplatser till sommaren 2014. Slutligt beslut tas inom kort.