Upptäck Östergötlands Skärgård

Länsstyrelsen i Östergötland har givit ut en ny bok. Boken kan beställas på Länsstyrelsens hemsida och eller i bokhandel. Du kan även läsa boken via nedan pdf-fil:

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/BACES/Sk%c3%a4rg%c3%a5rdsguide%20%c3%96sterg%c3%b6tland_Svensk.pdf