Nya båtplatser – risk för försening

Med anledning av att klubbens bygglov har överklagats kan en försening av utbyggnaden med brygga för ett 20-tal båtplatser inte uteslutas.