Vad händer närmaste tiden

26 april kl 0900 – 1300 Städdag nr 1. Tag gärna med räfsa, spade, skyffel, hammare

26 april kl 1300 Årsmöte i klubbhuset

10 maj med början kl 0800 sker sjösättning med kranbil. Berörda båtägare har erhållit särskild kallelse med tidsangivelse. På försök har vi satt tider för sjösättning och faller detta väl ut planerar styrelsen att vi gör på samma sätt i höst. Planen är även att den vinterplats Du haft i vinter får Du åter nästa vinter så långt som möjligt.

17 maj kl 0900 – 1300 Städdag nr 2. Tag gärna med räfsa, skyffel, spade, hammare.

Väl mött till vårens aktiviteter vid Smedjeviken önskar Styrelsen