26 april genomförd Arbetsdag samt Årsmöte

Hela 38 medlemmar samt många med respektive genomförde en mycket bra arbetsinsats idag. Ett varmt tack till Er alla! Årets nya portkod till dörrarna är nu inlagd och gäller from idag. OBS. Denna kod är endast till för medlemmar, vänligen lämna ej ut koden. Ev. gästbåtar erhåller annan gästportkod.

Årsmötet genomfördes med 19 medlemmar närvarande, kul att så många medlemmar hörsammat kallelsen i år. Tack för ett mycket bra möte! Årsmötesprotokollet kommer efter justering att sedvanligt läggas ut på hemsidan.