Vad har hänt sedan sist?

– Ett 40-tal medlemmar med respektive deltog med härlig entusiasm på städdagen 26/4. Mycket arbete utfördes.

– Ett välbesökt årsmöte genomfördes lördag 26 april 2014

– Årsmötesprotokollet finns nu på hemsidan.

– Klubbens uppdaterade stadgar som beslutades på årsmötet finns nu på hemsidan.