Färskvatten Servicebryggan

Tyvärr är färskvattnet ur funktion p.g.a ett elfel. Arbete pågår för åtgärd oklart när klart. Kommer att meddelas på hemsidan.