Båttrailers utan namn o tel.nr

Ny inventering utfördes av styrelsemedlemmar igår, 7/8, och då kunde styrelsen konstatera att det har skett en betydande uppryckning av medlemmarna – härligt. Endast ett 10-tal trailers saknade namn och tel.nr. Sista dag att märka sin trailer: 15 augusti 2014!