Vinteruppläggningsplatser – gäller alla medlemmar

Alla medlemmar som önskar förvara sin båt hos Kinda båtklubb vintern 2014/2015 skall snarast, dock senast 10/9, anmäla via mail till styrelsen Peter Danielsson, peter.t.d.@Hotmail.se att Du önskar förvara Din båt hos klubben över vintern, ange även längd och bredd.

Om Du redan nu känner till att Du inte har för avsikt att sjösätta nästa år, ber vi Dig meddela även detta till Peter för planering av uppställning av Din båt för att så långt som möjligt inte behöva flytta den i vår.