Påminnelse – Alla medlemmar som önskar vinterplats

Alla medlemmar som önskar vinterplats, oavsett båtstorlek, skall anmäla sig, senast 10/9, via mail till Peter Danielsson, peter.t.d@hotmail.se som tilldelar platser.

Alla båtar som vinterförvaras hos klubben skall vara åsatt tydligt namn o tel.nr, alternativt båtplatsnummer o tel.nr i händelse att kontakt behöver tas under vintern.