Ny uppläggningsplats för småbåtar – här skall alla småbåtar förvaras under vintern

Idag, 13/9-14, har den nya småbåtsuppläggningsplatsen iordningställts. Platsen ligger i direkt anslutning till bäcken som mynnar ut i Järnlunden norr om nordbryggan. Klubben planerar för en enklare båtramp för i och upptagning till våren 2015. Alla båtar skall vara sjösatta till senast 31 maj 2015 på denna plats.