Båtplats 2015

Medlem som inte har för avsikt att utnyttja tilldelad båtplats 2015 ombedes snarast meddela detta till Ordföranden Inge Quist via mail för att Inge skall kunna tilldela båtplatsen till annan medlem under 2015.