Ny brygga sjösatt och T-bryggan har vridits kvarts varv

I helgen 5 – 7 december har den nya bryggan sjösatts samt har T-bryggan vridits ett kvarts varv, båda dessa är nu helt på plats med sina ankare. Gästbryggan har flyttats ut ca 1,5 m för att erhålla djupare vatten för de medlemmar som har sin båt här. Gästbryggans bojar har flyttats ut. Nu återstår att montera bommar på den nya bryggan samt T-bryggans del som inte haft bommar tidigare, totalt 33 bommar. Planen är att utföra detta under vintern/våren 2015. Utöver detta finns arbeten kvar med att byta 2 landgångar och dra elsladd i nya bryggan. Ett stort varmt tack till de medlemmar som med kort varsel och inför julhelgen hjälpte till under de tre dagarna!

En del medlemmar kommer att få nya båtplatser till nästa säsong. Medlem som idag står i klubbens båtplatskö kan troligen räkna med att erhålla båtplats till säsongen 2015 antingen som första hands plats eller andra hands plats. Besked kommer under januari i medlemsinformationsbrevet.

Ovan kommer innebära en del arbeten för klubben och när vi ser att vädret möjliggör arbete kallar vi på hjälp av våra medlemmar via mail.