Årsmöte – Påminnelse

Lördag 25 april 2015 kl 1300 äger båtklubbens årsmöte rum i vårt klubbhus.

Väl mött hälsar Styrelsen!