Städdag 25 april 2015

Ett 40-tal medlemmar hade möjlighet att deltaga denna dag. Vi hade tur med vädret nästa hela tiden, sol och varmt. Mycket arbete hanns med och styrelsen framför ett stort varmt tack till de medlemmar som deltog vid dagens arbete.